[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]

Вибір провідників по нагріванню

ВИБІР ПРОВІДНИКІВ ПО НАГРІВАННЮ. ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

1.3.1. Справжня глава Правил поширюється на вибір перерізів електричних провідників (неізольовані і ізольовані проводи, кабелі та шини) по нагріванню, економічної щільності струму і за умовами корони. Якщо перетин провідника, визначене за цим умовам, виходить менше перерізу, необхідного за іншими умовами (термічна і електродинамічна стійкість при струмах КЗ, втрати та відхилення напруги, механічна міцність, захист від перевантаження), то повинно прийматися найбільше перетин, необхідну цими умовами.

ВИБІР ПЕРЕРІЗІВ ПРОВІДНИКІВ ПО НАГРІВАННЮ

1.3.2. Провідники будь-якого призначення повинні задовольняти вимогам щодо гранично допустимого нагріву з урахуванням не тільки нормальних, але і післяаварійних режимів, а також режимів у період ремонту і можливих нерівномірностей розподілу струмів між лініями, секціями шин і т. п. При перевірці на нагрівання приймається півгодинної максимум струму, найбільший з середніх півгодинних струмів даного елемента мережі.

1.3.3. При повторно-короткочасному і короткочасному режимах роботи електроприймачів (із загальною тривалістю циклу до 10 хв і тривалістю робочого періоду не більше 4 хв) в якості розрахункового струму для перевірки перерізу провідників по нагріванню слід приймати струм, наведений до тривалого режиму. При цьому:

1) для мідних провідників перетином до 6 мм, а для алюмінієвих провідників до 10 мм струм приймається як для установок з тривалим режимом роботи;

2) для мідних провідників перерізом більше 6 мм, а для алюмінієвих провідників більше 10 мм струм визначається множенням допустимого тривалого струму на коефіцієнт 0,875/√ (Тп.в.), де Тп.в. — Виражена у відносних одиницях тривалість робочого періоду (тривалість включення по відношенню до тривалості циклу).

1.3.4. Для короткочасного режиму роботи з тривалістю включення не більше 4 хв і перервами між включеннями, достатніми для охолодження провідників до температури навколишнього середовища, найбільші допустимі струми слід визначати за нормами повторно — короткочасного режиму (див. 1.3.3). При тривалості включення більше 4 хв, а також при перервах недостатньою тривалості між включеннями найбільші допустимі струми слід визначати як для установок з тривалим режимом роботи.

1.3.5. Для кабелів напругою до 10 кВ з паперовою просоченою ізоляцією, які несуть навантаження менше номінальних, може допускатися короткочасне перевантаження, зазначена в табл. 1.3.1.

1.3.6. На період ліквідації післяаварійного режиму для кабелів з поліетиленовою ізоляцією допускається перевантаження до 10%, а для кабелів з полівінілхлоридної ізоляцією до 15% номінальної на час максимумів навантаження тривалістю не більше 6 год на добу протягом 5 діб., Якщо навантаження в інші періоди часу цієї доби не перевищує номінальної.

На період ліквідації післяаварійного режиму для кабелів напругою до 10 кВ з паперовою ізоляцією допускаються перевантаження протягом 5 діб. в межах, зазначених у табл. 1.3.2.

Для кабельних ліній, що знаходяться в експлуатації більше 15 років, перевантаження повинні бути знижені на 10%.

Перевантаження кабельних ліній напругою 20-35 кВ не допускається.

1.3.7. Вимоги до нормальних навантажень і післяаварійних перевантажень відносяться до кабелів та встановленим на них з’єднувальним і кінцевим муфтам і кінцевими обробленням.

1.3.8. Нульові робочі провідники в чотирьохпровідній системі трифазного струму повинні мати провідність не менше 50% провідності фазних провідників; в необхідних випадках вона повинна бути збільшена до 100% провідності фазних провідників.

1.3.9. При визначенні допустимих тривалих струмів для кабелів, неізольованих та ізольованих проводів і шин, а також для жорстких і гнучких струмопроводів, прокладених у середовищі, температура якої істотно відрізняється від наведеної в 1.3.12-1.3.15 і 1.3.22, слід застосовувати коефіцієнти, наведені в табл. 1.3.3.

ДОПУСТИМІ ТРИВАЛІ СТРУМИ ДЛЯ ПРОВОДІВ, ШНУРІВ І КАБЕЛІВ З ГУМОВОЮ АБО ПЛАСТМАСОВОЮ ІЗОЛЯЦІЄЮ.

1.3.10. Допустимі тривалі струми для проводів з гумовою або полівінілхлоридною ізоляцією, шнурів з гумовою ізоляцією і кабелів з гумовою або пластмасовою ізоляцією у свинцевій, полівінілхлоридної і гумової оболонках наведено в табл. 1.3.4-1.3.11. Вони прийняті для температур: жил +65, навколишнього повітря +25 і землі + 15 °С.

При визначенні кількості проводів, що прокладаються в одній трубі (або жил багатожильного провідника), нульовий робочий провідник чьотирьохпровідної системи трифазного струму, а також заземлювальні і нульові захисні провідники в розрахунок не приймаються.

Дані, що містяться в табл. 1.3.4 і 1.3.5, слід застосовувати незалежно від кількості труб і місця їх прокладки (у повітрі, перекриттях, фундаментах).

Допустимі тривалі струми для проводів та кабелів, прокладених у коробах, а також в лотках пучками, повинні прийматися: для проводів - за табл. 1.3.4 і 1.3.5 як для проводів, прокладених у трубах, для кабелів - за табл. 1.3.6-1.3.8 як для кабелів, прокладених у повітрі. При кількості одночасно навантажених проводів більше чотирьох, прокладених у трубах, коробах, а також в лотках пучками, струми для проводів повинні прийматися за табл. 1.3.4 і 1.3.5 як для проводів, прокладених відкрито (в повітрі), з введенням знижують коефіцієнтів 0,68 для 5 і 6; 0,63 для 7-9 і 0,6 для 10-12 провідників.

Для проводів вторинних ланцюгів знижують коефіцієнти не вводяться.

Примітки. Допустимо тривалі струми для чотирьохжильних кабелів з пластмасовою ізоляцією на напругу до 1 кВ можуть вибиратися по табл. 1.3.7, так як для трьохжильних кабелів, але з коефіцієнтом 0,92.

1.3.11. Допустимі тривалі струми для проводів, прокладених у лотках, при однорядною прокладці (не в пучках) слід приймати, як для проводів, прокладених у повітрі.

Допустимі тривалі струми для проводів та кабелів, що прокладаються в коробах, слід приймати за табл. 1.3.4-1.3.7 як для одиночних проводів та кабелів, прокладених відкрито (в повітрі), із застосуванням понижуючих коефіцієнтів, зазначених у табл. 1.3.12.

При виборі понижуючих коефіцієнтів контрольні та резервні проводи та кабелі не враховуються.

P.S. Джерело даної інформації: ПУЕ-2009

 

[an error occurred while processing the directive]


[an error occurred while processing the directive]